Onder de titel programma's zijn niet alle programma's van KIJK terug te vinden. Het beste is om deze via de zoek functie op KIJK op te zoeken. Op deze manier worden alle programma's van KIJK weergegeven.